Produktów w sklepie: 6021 w tym dostepnych: 1087
Kategoria
Kategoria
Producent
Producent
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Strona  www.ambra.igk.pl  służyła wyłącznie do pomocy
       przy tworzeniu zamówień (rezerwacji towarów )  do hurtowni
       i w  celach  informacyjnych

                                                 
                                        UWAGA !!
       NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ !!!
                             OFERTA NIEAKTUALNA2.    Zamówienia firma Ambra* przyjmuje w formie wypełnionego formularza  przesłanego drogą elektroniczną.

3.    Osoba składająca zamówienie musi prowadzić działalność gospodarczą, i być klientem hurtowni

4.   Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia   przez klienta.

5.   Warunki handlowe klient ustala z działem obsługi sprzedaży indywidualnie w czasie  okazania
      dokumentów rejestracyjnych swojej firmy i zakładania karty kontrahenta w FHU  Ambra

6 .  Hurtownia Ambra prowadzi sprzedaż dla klientów detalicznych  tylko w filii hurtowni w Łodzi
      na ul. Beskidzkiej 116


II. REALIZACJA  ZAMÓWIENIA

1.   Termin odbioru zamówienia klient może ustalić telefonicznie, lub podać w uwagach.
   
2.    Klient może zrezygnować z zamówionego towaru w  każdej fazie realizacji zamówienia.

3.    W uzgodnionych indywidualnie z klientem przypadkach dowozimy towar do klienta

  
III. GWARANCJA  I  ZWROT  TOWARU


1.    Wszystkie produktu oferowane w hurtowni Ambra* są fabrycznie nowe, wolne od wad
       fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

2.    Klient ma prawo reklamować towar na zasadach określonych postanowieniami K.C.


3.   Gwarancję na towar daje producent i oznacza to termin przydatności do spożycia.

 
 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
   1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych firmowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
   2. Dane podmiotów umieszczone w bazie danych www.ambra.igk.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb wystawienia faktury sprzedazy bądź innego dokumentu sprzedaży i nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.Po dokonaniu sprzedaży są jedynie przechowywane w celach ewidencji . Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty. Zebrane dane w bazie firmy, to dane ogólnie dostępne w bazie CIDG oraz GUS i nie zawierają szczegółowych danych osobowych.
   3. Struktura witryny hurtowni została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
4. Rejestracji podmiotów na stronie dokonuje administrator (właściciel ) na wniosek podmiotu i tak samo może zostać z bazy usunięty lub jego dane skorygowane, na żądanie.
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Właścicielem strony : www.ambra.igk.pl jest firma AMBRA*, z filią w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 116, o numerze NIP  668-000-27-09, REGON 31006639, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 5782 prowadzonej przez Burmistrza miasta Koła i prowadzona nieprzerwanie od 1990 roku
   2. Adres działalności: FHU Ambra Danuta Kawka ul Beskidzka 116 , 91-610 Łódź
   3. Ares korespondencyjny sprzedawcy brzmi: FHU Ambra ul Beskidzka 116, 91-610 Łódź.

Uwaga!

 Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach WWW firmy Ambra* w celach informacyjnych.

 Pytania prosimy zadawać telefonicznie: (042) 617-25-95 od poniedziałku do piątku pracujemy w godzinach od 06.00 do 16.00. w soboty od 06.00 do 09.

 

-------------

*) Ambra ul. Beskidzka 116, 91-610 Łódź

Designed and hosted by INFOGLOB Komputer
Powered by dashCommerce